Leven Hypotheek

Persoonlijk advies
De algemene informatie op deze pagina is niet bedoeld als advies. Wilt u een persoonlijk hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.

Levenhypotheken
Modern aan deze zeer populaire hypotheekvorm is de flexibiliteit. De aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering kan namelijk tussentijds worden aangepast, als je persoonlijke of je financiële situatie daar aanleiding toe geven.

De kenmerken van Levenhypotheken

  • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd. Je hebt vaste maandelijkse lasten die alleen bestaan uit rente en premie.
  • Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
  • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
  • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Het rendement is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat.
  • Het totale spaardeel wordt belegd in units, met een vrije keuze aan beleggingsmogelijkheden.
  • De premies worden belegd in units, met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden.
  • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen.
  • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.
  • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde “universal-life principe”.

Het principe “universal-life”
Je betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het “universal-life principe” zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Flexibiliteit
Je kunt de dekking van de verzekering vrij eenvoudig (tijdelijk) wijzigen, als je omstandigheden daar aanleiding toe geven. Je adviseur  kan je hier meer over vertellen.

Unitbeleggen
Bij een moderne levenhypotheek kun je kiezen uit veel beleggingsmogelijkheden. Daarom wordt deze hypotheekvorm soms ten onrechte een beleggingshypotheek genoemd. Met de spaarpremie worden units aangekocht in één of meer beleggingsfondsen. Dat kunnen beleggingsfondsen van de hypotheekverstrekker zelf zijn, maar het mogen ook andere beleggingsfondsen zijn. Deze manier van beleggen wordt “unit-linked” beleggen genoemd.

Het eindbedrag niet gegarandeerd
Het spaardeel van je premie kan tijdens de looptijd van je hypotheek variëren. Bovendien kun je steeds opnieuw bepalen hoe dat spaardeel belegd gaat worden. Het uiteindelijke eindbedrag is dus afhankelijk van al die keuzes. Vaak is het rendement op het spaardeel hoger dan bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek, maar het eindbedrag is niet gegarandeerd.

Fiscale consequenties van een hoger eindbedrag
De kans bestaat dat je bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan de grootte van de hypotheekschuld. Aan het einde van de looptijd van je hypotheek heeft dat fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van je hypotheekschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat je meer gespaard hebt, moet je dus belasting betalen.

Nog meer mogelijkheden
De moderne levenhypotheek kan de basis vormen voor interessante hypotheekconstructies die precies inspelen op jouw wensen en omstandigheden. Zo kun je binnen bepaalde grenzen inkomensaanvullende voorzieningen treffen. Denk aan je pensioen of aan arbeidsongeschiktheid onze adviseurs vertellen je hier graag meer over. Maak vrijblijvend een hypotheek afspraak.

Bereken uw maximale hypotheek en vraag daarna direct een vrijblijvende offerte aan!